Compliance

Gennemsigtighed er vigtigt for ITLogic. Derfor har vi oprettet denne side med information til dig i relation til persondataforordningen (GDPR).

Her kan du bl.a. finde oplysninger om:

  • hvilke af vores underleverandører, der optræder som underdatabehandler
  • sikkerhedsbilag, der omtaler hvordan vi sikrer dine personoplysninger og data i vores organisation
  • du skal have en databehandlingsaftale med os, og hvordan du bestiller en?
  • vores slettepolitik

 

Underdatabehandlere

Firma Lokation Funktion
Surftown Danmark Webhotel og e-mail
Microsoft Irland Udviklingsværktøjer, Office pakke, Intern kommunikation

 

Sikkerhedsbilag

Omtaler hvordan vi sikrer dine personoplysninger og data i vores organisation. Bilaget er en del af vores databehandlingsaftale.

 

Databehandlingsaftale

Som dataansvarlig skal du have en databehandlingsaftale med ITLogic.

Har du udvekslet fortrolige, personfølsomme eller personhenførbare kunde- og/eller medarbejderdata med ITLogic, er du selv ansvarlig for de personoplysninger, der er udvekslet. Da ITLogic opbevarer dine data, vil vi fungere som din databehandler. Derfor bør du indgå en databehandleraftale med os.

Du kan bestille en databehandleraftalen på kunde@itlogic.dk

 

Slettepolitik

Kundens data vedr. kunder og medarbejdere:

Hermed forstås fortrolige, personfølsomme eller personhenførbare data vedr. kundens egne kunder og medarbejdere. Vi opbevarer generelt ikke denne type af data fra vores kunder. Hvis vi i forbindelse med en opgave (f.eks. udviklingsopgave, fejlrettelse eller supportopgave) modtager disse data fra vores kunder, vil data blive slettet så snart opgaven er gennemført. Ligeledes e-mail, som måtte indeholde fortrolige, personfølsomme eller personhenførbare kunde- og medarbejderdata fra vores kunder, vil blive slettet så snart opgaven er gennemført.

 

Kundens personoplysninger:

Hermed forstås personoplysninger vi indsamler om dig som kunde hos os. Vi gemmer personoplysninger så længe kunden er aktiv hos os. Hvilke personoplysninger vi gemmer, er beskrevet i vores privatlivspolitik. Personoplysninger på kunder, som ikke har været aktive i mere end 5 år, anonymiseres.